Podziękowania

Dziękujemy za wsparcie XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Joanny Agackiej – Indeckiej

Partnerowi Projektu oraz Fundatorowi Nagród

Naczelna Rada Adwokacka

Partnerowi Grupy Lokalnej

 Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski&Partners Sp.k.

Partnerom Wspierającym:

FilipiakBabicz Kancelaria Prawna,

Kancelaria Prawna dr Marek Jarzyński & Kornel Novak

Partnerom Honorowym:

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki,

Izba Notarialna w Poznaniu,

Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak,

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu,

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu,

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak,

Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski,

Izbie Komorniczej w Poznaniu,

Fundatorom Nagród Rzeczowych

Wydawnictwo Od.Nowa

BeActive

Wydawnictwo Ars boni et aequi

Kancelaria Prawna dr Krystian Ziemski & Partners Sp. k.

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Izba Notarialna w Poznaniu

Izba Komornicza w Poznaniu

Fundatorom Nagrody Specjalnej

Pan prof. Krzysztof Indecki wraz z córką Katarzyną

Dziękujemy także Cukiernii Kandulski za wsparcie przerwy kawowej.