Harmonogram Szkoleń

 

13:00 – 14:30

Dr Agnieszka Mościcka – Teske | Adiunkt w Katedrze Psychologii Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Temat: Uwolnij swój głos – techniki autoprezentacji i pracy z głosem

O prelegentce:

Psycholog, psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychologicznych i biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT).

Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim, z uwzględnieniem czynników indywidualnych i środowiskowych, które chronią człowieka przed negatywnymi skutkami stresu. Jest autorką szeregu artykułów naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.

Tworzy, współtworzy i realizuje programy edukacyjne oraz szkolenia dla biznesu i instytucji samorządowych z zakresu: rozwijania umiejętności społecznych (komunikowania się, asertywności, funkcjonowania w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Zajmuje się także wprowadzaniem procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy.

14:30 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 17:00

Temat:  Akademia Wymowy Sądowej. Warsztat z przemawiani przed sądem.

Prelegent postępowanie administracyjne – mec. Agata Legat

Radca prawny; partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; doświadczony pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych i przed sądami administracyjnymi z zakresu procesu inwestycyjnego oraz planowania przestrzennego; autorka publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego; doświadczona trenerka prowadząca szkolenia z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.

Prelegent postępowanie cywilne – mec. Robert Sowiński

Robert Sowiński – Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, Partner w Kancelarii Sowiński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych
i Doradcy Podatkowego Sp. p.
Blisko 10 lat kierował działem prawnym jednej ze spółek akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek z branży drzewnej. Jako radca prawny reprezentował swoichKlientów w sporach konsumenckich, gospodarczych oraz rodzinnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorcom w procesach restrukturyzacyjnych, zawiązywania, łączenia, przekształcania oraz wydzielania spółek, przygotowywał i negocjował kontrakty wdrożeniowe i serwisowe dla podmiotów z branży IT. Współtwórca i jeden z pomysłodawców serwisu Gwaranter.com. Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie. Mediator elektronicznej platformy ODR eIzby.

Prelegent postępowanie karne – mec. Mariusz Paplaczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu o kierunku prawo. Jest wykładowcą Naczelnej Rady Adwokackiej. Współpracuje z biurem ONZ w Wiedniu Office Crime and Drugs w programie Traffiking in Human Beings (Przeciwdziałanie handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem). Od 2005 roku wykonuje zawód adwokata jako partner kancelarii Wiza Paplaczyk Adwokacka Spółka Partnerska, specjalizuje się w prawie karnym, międzynarodowym, transgranicznej pomocy prawnej. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. Jest członkiem zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wraz z Bohdanem Zdziennickim b. Prezesem Trybunału Konstytucyjnego był członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika prawniczego Jurysta, publikuje także artykuły w prestiżowym londyńskim miesięczniku – The European Lawyer oraz w dodatku Prawo co dnia dziennika Rzeczpospolita. Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność prawniczą. Jest wykładowcą przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, a aktualnie decyzją Ministra Sprawiedliwości został powołany na członka Komisji Odwoławczej ds. Egzaminu Adwokackiego. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej i ORA w Poznaniu. Pełni funkcje Przewodniczącego Rady Programowej Polsko-Afrykańskiej Rady Handlowej – PROAFRICA, która inicjuje wiele kontaktów handlowych między polskimi przedsiębiorcami, a przedsiębiorcami z terenu Afryki. Jest także stałym komentatorem wydarzeń prawnych na łamach Rzeczpospolitej – Prawo co dnia oraz w mediach ogólnopolskich tłumacząc istotę skomplikowanych zagadnień prawniczych.