Jury

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Krzysztof Indecki

Prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik Katedry Prawa karnego i Zakładu Prawa Karnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz specjalista w prawie karnym. Wykładał m.in. w Grecji, Niemczech, Norwegii i na Litwie. Współautor projektów rezolucji ONZ. Mąż ś.p. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, której imie nosi Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany przez ELSA Poland.

 

Prof. nadzw. UZ dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Polska prawnik, karnista, radca prawny, doktor habilitowana nauk prawnych, specjalistka w zakresie postępowania karnego.

 

Prof zw. dr hab. Tomasz Sokołowski

 

dr hab. Andrzej Bisztyga

Polski prawnik, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

dr hab.  LL.M. Joanna Długosz

Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i niemieckiego prawa karnego, europejskiego prawa karnego oraz zagadnień komparatystycznych na obszarze prawa karnego, a także opracowań dydaktycznych. Kierownik studium na wspólnym polsko-niemieckim kierunku Prawo, prowadzonym we współpracy w Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

 

dr Kajetan Górny ​

 

Maciej Trąbski

Radca prawny w kancelarii Gessel. Ukończył studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago-Kent Collage of Law. Specjalizuje się w postępowaniu sądowym i administracyjnym, postępowaniu arbitrażowym. Jego praktyka obejmuje postępowania z zakresu prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

 

Artur Lipiński

Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie z wieloletnim stażem i ogromnym doświadczeniem w sprawach karnych i cywilnych. Prowadził program „Sąd Rodzinny“ emitowany w Telewizji TVN.

 

Jarosław Dudzicz

Sędzia.

 

Krzysztof Szymański