O projekcie

Projekt odbywa się na dwóch poziomach: lokalnym i ogólnopolskim. Zasada Konkursu Krasomówczego polega na przygotowaniu i przedstawieniu przez uczestników mowy obrończej lub oskarżycielskiej w procesie cywilnym, karnym lub administracyjnym. Mają oni też prawo do trzyminutowej repliki. Uczestnicy losują kazusy spośród przygotowanych przez profesorów prawa lub przedstawicieli zawodów prawniczych. Następnie w lokalnych eliminacjach są oceniani przez zaproszone przez organizatorów jury, składające się zwykle przedstawicieli kadry akademickiej oraz palestry lokalnej.

Zwycięzca lokalnego konkursu przechodzi wówczas do finału ogólnopolskiego. Do uczestników Finału Ogólnopolskiego należą zwycięzcy konkursów wydziałowych, zaproszeni goście (kadra akademicka, prawnicy praktycy itd.), studenci prawa oraz członkowie jury.

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy organizowany przez ELSA stanowi powrót do tradycji Konkursów Krasomówczych organizowanych na wydziałach prawa. Jednocześnie jest to jeden z tych projektów, które w sposób najistotniejszy uzupełniają niedostatki w wykształceniu alumnów opuszczających mury uczelni, wyposażając ich w jakże piękne i użyteczne narzędzia, jakim są niewątpliwie krasomówstwo, umiejętność autoprezentacji, pokonywania stresu oraz publicznego przemawiania. Finał ogólnopolski jest imprezą o szerokim wydźwięku zarówno w środowisku prawniczym, jak i w mediach. Jest to projekt bardzo widowiskowy i spotykający się z dużym zainteresowaniem studentów oraz bardzo przychylnymi reakcjami władz uczelni.