Patronaty

Patronaty Honorowe

 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak

Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski

Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Izba Komornicza w Poznaniu

 

 Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak