Poznań organizatorem XXII edycji Konkursu

XXII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. mec. Joanny Agackiej- Indeckiej zorganizuje Grupa Lokalna ELSA Poznań. Finał odbędzie się dnia 24 kwietnia i zostanie uwieńczony Galą.